Sutaupyk! Drauskis geriausiomis kainomis

Civilinės atsakomybės draudimas

 

Draudimo įmonė atlygins nuostolius, kuriuos trečiajam asmeniui padarė Draudėjas ar Draudėjo įmonės darbuotojas. Kartais padarytos žalos dydis gali būti ypač didelis, o draudimo apsaugos nebuvimas tokiu atveju gali lemti rimtus finansinius praradimus. Tik apsidraudus civilinės atsakomybės draudimu, Draudėjas bus apsaugotas nuo galimų nuostolių, materialinę atsakomybę perkeliant draudimo bendrovei.

  • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas - galima apdrausti atsakomybę dėl įmonės ūkinės veiklos ar netinkamos kokybės produkto padarytos žalos tretiesiems asmenims, kurią draudėjas privalo atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas labiausiai reikalingas įmonėms, kurių patalpose ar teritorijoje dažni lankytojai, kurių darbuotojai dirba užsakovų patalpose arba teritorijose; kurios gamina, platina, parduoda produktus, teikia paslaugas;
  • Profesinės civilinės atsakomybės draudimas - kiekvienas darbas ar profesinė veikla reikalauja didelės atsakomybės, tačiau kai kurių profesijų atstovų priimti klaidingai sprendimai gali padaryti tiesioginę žalą savo klientams ar jų turtui. Kreipdamasis į advokatą žmogus tikisi kompetentingo teisinio atstovavimo, o į muitinės tarpininkus – kvalifikuotos pagalbos tvarkant muitinės procedūras. Priešingu atveju žmogus gali nukentėti – nebus apginti jo interesai arba dėl neteisingai atliktų procedūrų jam gali grėsti baudos;
  • Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas - kiekvienas darbdavys yra atsakingas už savo darbuotojus, jų saugumą ir gerovę. Darbdavio civilinės atsakomybės už nelaimingus atsitikimus draudimas padės atlyginti nuostolius nukentėjusiam darbuotojui po netikėto nelaimingo atsitikimo darbo metu ar pakeliui į (iš) jo, darbuotojui esant komandiruotėje;
  • Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - draudimo rūšis, kuria apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims dėl sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų statybos darbų;
  • Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas - draudimo rūšis, kuria apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą arba dėl netinkamo statinio projektavimo;
  • Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas - galima apdrausti draudėjo (asmens sveikatos priežiūros įstaigos) civilinę atsakomybę už žalą, padarytą nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu;
  • Vėžėjų automašinų ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimas - vežėjo atsakomybės draudimas yra specifinė draudimo rūšis, kuri labai reikalinga įmonėms, užsiimančiomis tarptautiniais pervežimais.