Sutaupyk! Drauskis geriausiomis kainomis

Turto draudimas

 

Įmonės turtas – svarbiausia, reikšmingiausia ir ilgalaikė investicija.

Įmonė gali apdrausti šį turtą:

  • Gamybinius ar administracinius pastatus, statinius (įskaitant inžinerinius įrengimus);
  • Gamybos ir prekybos įrengimus bei mechanizmus;
  • Įrankius, baldus, inventorių, elektroninę ir kompiuterinę įrangą;
  • Atsargas, pagamintą produkciją bei žaliavas, kurą, prekes ar nebaigtą gaminti produkciją.

Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimas

Po gaisro, audros ar kitos didelės nelaimės, kai yra suniokojamas turtas, kuriuo vykdoma įmonės veikla (pastatai, įrengimai ar atsargos), įmonė patiria didelius materialius nuostolius. Po nelaimės, kol yra atstatomi pastatai, atvežami nauji įrengimai ar užsakomos naujos medžiagos, verslas taip pat patiria didžiulius finansinius nuostolius, nes verslo procesas yra sutrikęs – gamyba ar paslaugų tiekimas nebevykdomas arba vykdomas tik dalinai. Išlieka pastovieji kaštai: tenka ir toliau mokėti atlyginimus, nuomą, palūkanas, todėl susiduriama su apyvartinių lėšų trūkumu, tai dažnu atveju įmonei kelia bankroto grėsmę. Kam gi bus reikalingas atstatytas įmonės turtas, jeigu nebus lėšų tęsti gamybą?

Krovinių draudimas

Kiekviena įmonė gauna ir siunčia krovinius – vienos rečiau, kitos dažniau. Krovinių draudimas nelaimės atveju suteiks finansinį saugumą ir stabilumą Jūsų verslui.

Pagrindinės rizikos, nuo kurių galite apdrausti konkretų krovinį arba sudaryti metinę draudimo sutartį ir apdrausti visus krovinius: krovinio apgadinimas, sunaikinimas ar vagystė.